Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Zapraszamy do współpracy

 

Aktualności

 

17.06.2016r.
STARTUP – CO TO JEST?

W ostatnich czasach coraz częściej słyszymy o sukcesach startupów, które zmieniają świat. Z formalnego punktu widzenia słowo to określa młodą firmę, która dopiero wchodzi na rynek. W praktyce jest trochę inaczej, dlatego wielu z nas zastanawia się czym w takim razie jest startup i co to w zasadzie oznacza? Więcej

06.05.2016r.
PRACE B+R FINANSOWANE Z FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Od 4 maja 2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I osi priorytetowej ogłasza możliwość złożenia wniosków dla przedsiębiorców chcących realizować projekty badawczo-rozwojowe, które znajdują się w fazie preseed. Więcej

30.03.2016r
TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 20.04.2016 ogłasza nabór, w którym o dofinansowanie będą mogły się starać firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Głównie mamy tu na myśli konsorcja, czyli firmy, które składają się z co najmniej 10 przedsiębiorstwWięcej

03.03.2016r
INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 13.5 INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA. Więcej

18.02.2016r.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

W ramach budżetu na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na termomodernizację budynków w ramach Działania IV.2 . Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2 Więcej

29.01.2016r.
ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Więcej

15.01.2016r.
ADAPTACJA PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Więcej

30.12.2015r.
DZIEDZICTWO KULTUROWE

Instytucja Zarządzająca RPO WD organizuje konkurs w ramach dziedzictwa kulturowego, którego zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Więcej

21.12.2015r
PROGRAMY POMOCOWE ARiMR

Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, zaś oficjalnie zaczęła funkcjonować w 1962 roku. Traktat Rzymski włączył rolnictwo do tzw. wspólnego rynku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą wówczas tworzyło sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN. Więcej

27.11.2015r.
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej

13.11.2015r.
RPO ŚLĄSKIE NA LATA 2014-2020

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Więcej

30.10.2015r.
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NA LATA 2014-2020
Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).Więcej

Imię i nazwisko*
Adres e-mail:*
Nr. tel.
Firma:
Temat:*
Wiadomość:
Przepisz kod z obrazka:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Modern Financial Systems
ul. Biznesowa 8
26-600 Radom

Biuro Obsługi Klienta

bok@generalnaizba.eu
Tel.: 535 996 033
Tel.: 534 668 855

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: